Anapji Pond Impressive PlacesEdese Bos

 

 

Impressive Places.nl

Gebruiksvoorwaarden

  

Verantwoordelijkheid

Impressive Places.nl besteedt veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt Impressive Places.nl geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Impressive Places.nl geen invloed heeft. Daarom aanvaardt Impressive Places.nl geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de getoonde informatie.

Copyright

Niets van de website Impressive Places.nl mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

De op de website Impressive Places.nl afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's en logo's zijn eigendom van Impressive Places en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is de gebruiker van de website Impressive Places.nl niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of voor commerciële doeleinden beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Impressive Places.nl